แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน นางภัสสร    ธารศิริสิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน