หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                   วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโมเดลการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 5 หน่วยงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ให้กับแรงงานนอกระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนผสมอะโวคาโด้ โดยมี อ.จิรฐา อัคนิทัต เป็นวิทยากร ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคม (สะพานบุญยินดี) หมู่ 5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี นางชลอศรี  บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ