5 ธันวาคม วันดินโลก World Soil Day 2018

 

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr.Stephen Nortcliff) กรรมการบริหาร และอดีต เลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil-IUSS) พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลนักวิทยาศสาตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) สดุดีพระเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช     

     "วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญ ที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทย ทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก

 

>>
แผ่นพับ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2018)  (3 ตุลาคม 2561)
   


>>
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
โปสเตอร์ : ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน"  (6 พฤศจิกายน 2561)
>>
โปสเตอร์ : 5 ธันวาคม วันดินโลก : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ (3 ตุลาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : 5 ธันวาคม วันดินโลก World Soil Day 2018)  (3 ตุลาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)   (3 ตุลาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : วันดินโลก 5 ธันวาคม (5 กันยายน 2561)
>>
โปสเตอร์ : Be The Solution to Soil Pollution  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ : Asian Soil Partnership  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ : Center Of Excellence for Soil Research in Asia  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ : World Soil Day 2018  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ที่ 1 : ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก   
>>
โปสเตอร์ที่ 2 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 1   
>>
โปสเตอร์ที่ 3 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 2   
>>
โปสเตอร์ที่ 4 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 3   
>>
โปสเตอร์ที่ 5 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 4   
   


>>
Roll Up ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ภาษาไทย)     (9 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ภาษาอังกฤษ)    (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์    (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์ฟอสฟอรัส   

(9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์โพแทสเซียม   

(9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์ไนโตรเจน  

(9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up ตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง  (9 พฤศจิกายน 2561)
   


>>
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินที่จัดทำและเผยแพร่ของ FAO   (28 กันยายน 2561)   
>>
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและวันดินโลก   (28 กันยายน 2561)
   


>>
หนังสือ เรื่อง ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งดินฯ (ภาษาอังกฤษ)  (31 ตุลาคม 2561)
>>
หนังสือ เรื่อง ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งดินฯ (ภาษาไทย)  (2 ตุลาคม 2561)
>>
หนังสือ เรื่อง ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน  (2 ตุลาคม 2561)
>>
หนังสือการ์ตูน เรื่อง ความรู้เรื่องหญ้าแฝกสำหรับเยาวชน  (28 กันยายน 2561)
>>
หนังสือการ์ตูน เรื่อง การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน  (20 กันยายน 2561)
   
   
>>
Campaign Material 2018 ที่เผยแพร่ของ FAO 
   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/Index.html