ขอเชิญชวนลูกจ้าง นายจ้าง ในสถานประกอบการ และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑