อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสมุทรสงครามวันละ 318 บาท

 ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561ลำดับที่จำนวน

(จังหวัด)อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

(บาท/วัน)เขตท้องที่บังคับใช้
1 3 308 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
2 22 310 จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
3 21 315 จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
4 7 318 จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
5 14 320 จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
6 7 325 กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
7 3 330 จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

หมายเหตุ

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) 

    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง

    ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่ http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131


 

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง(ฉบับที่ 9) ได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ไฟล์แนบขนาด
prakaaskhnakrrmkaarkhaacchaang_eruueng_atraakhaacchaangkhantam_chbabthii9_0.pdf2 MB