ที่อยู่สำนักงาน

 

ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 5 ถนนเอกชัย

ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์ / โทรสาร 034 716116 , 034 714524

มท. 62951

E-mail  samutsong@mol.mail.go.th

เว็บไซต์สำนักงาน  http://samutsongkhram.mol.go.th