ติดต่อเรา

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น 5

ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  75000

โทรศัพท์. / โทรสาร. 034 - 716116, 034 - 714524

สื่อสาร มท.62951 , E-mail : samutsong@mol.mail.go.th