สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

       

วีดิทัศน์กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2562